Úradná tabuľa

Plamen Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov .

Západoslovenská distribučnáUPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením .

 

 

Dňa 22. augusta 2017 boli v obci Hrašné odobraté vzorky pitnej vody z Vodojemu Hrašné, z kancelárie OcU umyladlo a z hydrantu Hrašné .

pdfRozbor pitnej vody v našej obci210.96 KB