Daň z nehnuteľnosti: Mgr. Petra Šimková
Momentálne zastupuje Katarína Hučková

  • vedenie a správa dane z nehnuteľností na území obce

Telefón: 032 779 03 22

Dane a poplatky: Elena Malková

  • vedenie a správa daní a poplatkov na území obce mimo dane z nehnuteľnosti
  • poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
  • vedenie evidencie psov

Telefón: 032 779 03 22