Materská škola

datelinkaCharakteristika

Materská škola Hrašné je škola rodinného typu, situovaná v centre Obce Hrašné. Zriaďovateľom je Obec Hrašné. Zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí od 3 – 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a to počas celého dňa. V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i poldenného pobytu detí v materskej škole.
Materská škola je jednotriedna - čiže vekovo zmiešaná materská škola. Život detí v takejto zmiešanej skupine je pre deti prirodzený a dynamický tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodé situácie. Súrodenci majú možnosť navštevovať materskú školu spoločne, čo utužuje ich vzájomné vzťahy. Nové deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo im do určitej miery uľahčuje obdobie adaptácie a zvyšuje pocit bezpečia.
Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.
VLASTNÉ ZAMERANIE

Vzhľadom k tomu, že sme „dedinská“ materská škola, naše zameranie sa uberá smerom k prírode. Počas pobytu vonku si deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode, uvedomujú si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Prebúdza sa u detí environmentálne cítenie. Na základe pozorovania a praktických skúseností deti poznávajú význam svetla, tepla, vzduchu a vody pre život zvierat a rastlín, poznávajú význam rastlín a živočíchov pre život človeka. Vychádzkami do blízkeho lesa deti objavujú rastlinstvo a živočíšstvo lesa a utvárajú si konkrétne predstavy v procese zmien vzhľadom na ročné obdobie.
Pre účely vzdelávacích, pohybových, športových a relaxačných aktivít tiež využívame i školský dvor, z ktorého je pekný pohľad na blízky les. Zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a prežívania prírody. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností a hier pre deti, je vybavený preliezkami, kĺzačkami, húpačkami, malým záhradným altánkom a pieskoviskom. Slúži i ako dopravné ihrisko, keďže je vybavený i dopravnými značkami.

Zameraním našej materskej školy je i výchova k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Plníme ho cez projekt „Školské mlieko“ “( európsky program podpory spotreby mlieka v školách), a „Školské ovocie“( európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách), a ktorých zásady sprostredkúvame deťom cez vzdelávacie aktivity v priebehu celého školského roka.
Našim cieľom je poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovanie okolitého sveta.

PREVÁDZKA
 Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 hod do 16,00 hod.
 Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hodiny / neskorší príchod treba vopred dohodnúť /.
 Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy je potrebné vykonať deň vopred osobne alebo telefonicky na číslo 032 / 7790327, najneskôr však do 8:00 hod príslušného dňa.

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

  • Hučková Monika – riaditeľka
    /konzultačné hodiny-individuálne, podľa potreby a dohody so zákonným zástupcom /
  • Svinkásková Lucia - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

  • Lukáčová Anna - kuchárka, Kubičková Lenka - zastupovanie kuchárky počas PN
  • Hrašná Edita – upratovačka, školníčka

SAM 9282

 

Od Fašiangov Turice do Veľkého piatku, daj sa dievča pomaľovať, budeš mať pamiatku.

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.

SAM 9210Kŕmenie lesných zvierat
I napriek tomu, že nás Pani Zima neobdarila snehovou prikrývkou, rozhodli sme sa i tento rok potešiť a nakŕmiť lesné zvieratká a vtáčiky. Do lesa sme prichádzali s taškou plnou potravy a odchádzali s dobrým pocitom, že sme nenechali zvieratká hladovať.

SAM 9154

Mikuláš

Milý dedko Mikuláš, veľkú vďaku od nás máš. Za balíčky čos nám dal, veľa lásky v škôlke prial. Šťastnú cestu želáme, o rok znova čakáme, že k nám zase rád prídeš, keď celý svet obídeš.

79535276 910856996016449 7848324672058818560 nMedovníčky
V predvianočnom čase, v kuchyni sme zase. Vypekáme medovníčky, mäkké ako obláčiky. Príď babička k nám, ochutnať ti dám. Medovníček medový, škoricový, džemový.

SAM 9115Naši snehuliaci
Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám a už stojí snehuliačik a už stojí sám.

SAM 8980Kamarát LES
V jedno jesenné dopoludnie sme vymenili priestory triedy za prostredie blízkeho lesa, kde nás už netrpezlivo čakala pani Ing. Monika Hluchá zo spoločnosti Lesotur Stará Turá. V rámci lesnej pedagogiky na nás čakali nové, zmysluplné a zábavné aktivity. Deti odchádzali do materskej školy spokojné a plné zážitkov. Ďakujeme

SAM 8723Svetlonos
Tak ako po minulé roky, i tento rok, sa v našej škôlke zišli šikovné mamičky a babičky, aby svojimi výtvormi prispeli k zútulneniu priestorov nielen materskej školy, ale i obecného úradu. Ďakujeme