Materská škola

datelinkaCharakteristika

Materská škola Hrašné je škola rodinného typu situovaná v centre obce. Zriaďovateľom je Obec Hrašné. Zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí od 3 – 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a to počas celého dňa. V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i poldenného pobytu detí v materskej škole.
Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.  „Ďatelinka" - ako už z názvu vyplýva, smerovanie našej materskej školy uberá ku krásam prírody, ich pozorovaniu, objavovaniu, skúmaniu, bádaniu. Využívanie metód - zážitkové učenie, bádanie, experimentovanie, priame pozorovanie, sú tak súčasťou každodenného života detí v našej materskej škole.

Vlastné zameranie

Zameranie našej materskej školy sa uberá smerom k prírode. Počas pobytu vonku si deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode, uvedomujú si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Vychádzkami do blízkeho lesa deti objavujú rastlinstvo a živočíšstvo lesa a utvárajú si konkrétne predstavy v procese zmien vzhľadom na ročné obdobie.
Pre účely vzdelávacích, pohybových, športových a relaxačných aktivít tiež využívame i školský dvor, z ktorého je pekný pohľad na blízky les. Zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a prežívania prírody. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností a hier pre deti, je vybavený preliezkami, kĺzačkami, húpačkami, detským domčekom, malým záhradným altánkom a pieskoviskom.

Zameraním našej materskej školy je i výchova k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Plníme ho cez projekt „Školské ovocie“ ( európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách), a ktorých zásady sprostredkúvame deťom cez vzdelávacie aktivity v priebehu celého školského roka.

Ďalším projektom je „Zeleninkové šialenstvo“. Je to celoročný edukačno - zážitkový program zameraný na primárnu prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí. Cieľom tohto preventívneho programu obezity je celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí, v rámci ktorých sa už v rannom detstve aktívne venujú náuke a chutiam jedla, osvojujú si význam slova zdravie a učia sa starostlivosti o vlastné telo, čím ich vedieme k sebaúcte a k zdravému životnému štýlu.

Prevádzka
v Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod do 16.00 hod.
v Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hod. Neskorší príchod treba vopred dohodnúť.
v Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy je potrebné vykonať osobne alebo telefonicky na číslo 032 / 7790327, najneskôr do 7:00 hod príslušného dňa.

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

  • Bc. Hučková Monika – riaditeľka
    /konzultačné hodiny-individuálne, podľa potreby a dohody so zákonným zástupcom /
  • Ing. Dugová Miroslava - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

  •  Kubičková Lenka - kuchárka 
  • Hrašná Edita – upratovačka, školníčka

SAM 0827
„Morena heš, do potoka bež!“
Vyniesli sme Morenu z dediny, priniesli sme jar novú do dediny. Bodaj by Morena tak dlho spala, aby nám zase dlho pokoj dala...

SAM 0672Cesta snehom zapadla, kto naplní kŕmidlá?
Trvalo to chvíľu len, zvieratkám sa splnil sen.

264782037 1762336027287941 4092752431292742816 nSneží, sneží na kraj biely, snehuliaka by sme chceli.
Je to tak, veru tak, pekný je náš snehuliak.

SAM 0576Padá sniežik, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka.
Poďte deti detičky, rozbaľte si balíčky.

SAM 0256

Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti, pripravte sa deti!
Iba farba zelená, voľnú cestu znamená.

Chlieb náš každodenný (Milan Rúfus)

SAM 0287

 

Chlieb krájať... To je nie len tak.

Chlieb nepriletí ako vták, jak cudzí holub do dvora.                       

Na chlebík musíš poorať. A hodný svojho chleba žiť. Chlebík si treba zaslúžiť.

Pluh tlačiť ako ťažký vlak, Chlieb krájať - to nie je len tak.                                                               

Poznáš raz, čo to znamená. Môj milý, chlieb je odmena.

Preto sa modli a ja tiež: chlieb náš každodenný daj nám dnes.

244205918 867781337442299 5403501753375138561 n

Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva.
Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky.
Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje.
Hop-cup, hop-cup tralala, jeseň dary rozdáva.

20210427 104521

Zážitkové učenie – s kozou Rózou a poníkom Boníkom.