Úradná tabuľa

V dňoch 18. júla 2018 až 20. júla 2018 prebehlo preberanie stavby "Stavebné úpravy na kultúrnom dome"   

V kultúrnom dome ešte momentálne prebieha výmena javiska v sále kultúrneho domu .   

Kultúrny dom bude opätovne v prevádzke od 15. septembra 2018

Plamen Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov .

Kultúrny domObecný úrad oznamuje , že kultúrny dom je mimo prevádzky do 30. júna 2018 z dôvodu stavebných úprav, ktoré pozostávajú z výmeny podláh , vybudovania nových sociálnych zariadení, vybudovania nových rozvodov vody, novej elektroinštalácie , nových skladovacích priestorov a zníženia stropu v sále kultúrneho domu .

Západoslovenská distribučnáUPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU A VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení

a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením .