Krízový štáb obce

pdfTestovanie na COVID 19 v mesiaci marec 2021 509.1 KB

Dňa 13.3.2021 :

Počet otestovaných občanov: 157

Negatívny výsledok :               157

Pozitívny výsledok :                    0

 

Dňa 20.3.2021 :                     176

Negatívny výsledok :             176

Pozitívny výsledok :                  0

 

Dňa 27.3.2021 :                 165

Negatívny výsledok :         165

Pozitívny výsledok :              0

pdfTestovanie na COVID-19 z dôvodu Covid automatu dňa 13.2., 20.2. a 27.2.2021676.93 KB

 Počet odobratých skríningových vzoriek dňa 27.2.2021 : 171

- negatívny výsledok  171

- pozitívny výsledok       0 

Úhrada 855€.

Počet odobratých skríningových vzoriek dňa 20.2.2021 : 202

- negatívny výsledok  202

- pozitívny výsledok       0 

Úhrada 1010€.

                                     

Počet odobratých skríningových vzoriek dňa  13.2.2021 : 157

 - negatívny výsledok  157

 - pozitívny výsledok       0

Úhrada 785€. 

 

 

 

docxSkríningové testovanie v obci COVID-1967.83 KB

Výsledky : 

Počet odobratých skriningových vzoriek : 243

Negatívny výsledok :  243 

Pozitívny výsledok :  0

Úhrada 1215€.

Na odbernom mieste Hrašné dňa 8. 11.2020  : 

Celkovo počet testovaných osôb :  291

Počet negatívnych                          290
Počet pozitívnych                               1 ( z obce Rudník )
Percento pozitívnych .................... 0,34 %

Počet testovaných osôb bydliskom v obci Hrašné                                      232

Počet testovaných osôb s bydliskom v okrese Myjava ( okrem Hrašného )   9

Počet testovaných osôb s bydliskom mimo okres Myjava                            50

Počet pozitívnych obyvateľov z Hrašného ............ 0 .........percento pozitívnych 0,00%

Úhrada  723,90€

 

 

 Počet testovaných obyvateľov z obce Hrašné dňa 1.11.2020

Celkový počet testovaných :  267

Počet negatívnych                 267

Počet pozitívnych                      0

Úhrada 562,55€.