Na internetovej stránke www.pohrebiska.sk môžete nájsť elektronický cintorín Obce Hrašné.

Cintorin

Cintorín

docPrevádzkový poriadok pohrebiska

Zamestnanec zodpovedný za administratívnu správu cintorína : Mgr. Petra Šimková