Obecné symboly sú:

  • Erb Obce Hrašné
  • Zástava Obce Hrašné
  • Pečať Obce Hrašné

erb obceErb Obce Hrašné

Erb Obce Hrašné tvorí v striebornom štíte zelené trojvršie, z jeho stredného nižšieho kopca vyrastajúci čierny dub s trinástimi zelenými listami. Kopce symbolizujú myjavské kopanice a strom - dub symbolizuje novovzniknutú obec (1955) spojením 13 kopaničiarskych usadlostí (13 listov na strome).

vlajka obceVlajka obce

Vlajku Obce Hrašné tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/3), zelenej-čiernej-zelenej (1/3) a bielej (1/3). Pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce

Pečať Obce Hrašné tvorí erb Obce Hrašné s hrubopisom: „OBEC HRAŠNÉ“