Separovanie odpadu

 Vážený občania ,

rozvoj našej obce pokračuje aj pri odpadovom hospodárstve. Pre zníženie zmesového komunálneho odpadu v obci sme v minulom roku zakúpili  farebné kontajnery na triedenie odpadu.  V tomto roku pokračujeme, aby sme ekologicky využili aj kuchynský a biologicky odpad, preto sme zakúpili pre našich občanov s trvalým pobytom v obci na každé súpisné číslo jeden Kompostér 400 COMP C3. Výdaj Kompostérov bude podľa priloženého oznamu.