Obec Hrašné vznikla 20. marca 1955 odčlenením od obce Kostolné. V deň svojho vzniku mala obec 986 obyvateľov. Leží v severovýchodnej časti Myjavskej pahorkatiny, 5 km od Starej Turej. Nadmorská výška 340 m. Obec Hrašné nepredstavuje jeden monolitný celok sústavne zastavenej plochy (dedina).

Osídlenie je v plnom slova zmysle kopaničiarskeho charakteru. Jednotlivé kopanice, osady a samoty sú roztrúsené po celom obvode chotára. Celá obec mala 13 lokálnych osídlení pomenovaných poväčšine podľa obyvateľov, ktorých mená sa často vyskytovali s názvami: Hodulov vrch, Polákov vrch, Žadovec, U Rumankov, U Taranov, U Václavkov, Bánov, U Biesov, U Zábojníkov, U Vravišov, U Štefíkov, U Tomišov, U Malkov. Niektoré názvy z dôvodu zániku osídlenia zanikli, iné sa zachovali dodnes.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.obechrasne.sk/sk/o-obci-hrasne#sigProId29128e6998