Evidencia pobytu občanov  a evidencia súpisných čísel budov : Elena Malková

  • Prihlasovanie na trvalý pobyt
  • Odhlasovanie z trvalého pobytu
  • Rušenie trvalého pobyt
  • Prihlasovanie na prechodný pobyt
  • Odhlasovanie z prechodného pobytu
  • Rušenie prechodného pobytu
  • Vydávanie súpisných čísel 
  • Rušenie súpisných čísel 
 Telefón : 032 779 03 22