Klub dôchodcov

Pozývame všetkých občanov na divadelné predstavenie s názvom : Zbjérali zme slifki aj beličky

Miesto dátum a čas : Kultúrny dom Hrašné dňa 9.7.2022  o18.00 hod.

DSC07543 kópiaDňa 8. marca 2019 členovia Jednoty dôchodcov v Hrašnom sa zišli v Kultúrnom dome, aby spoločne oslávili sviatok žien.

 PA190292 Dňa 25. októbra 2019 sa stretli v kultúrnom dome naši starší spoluobčania pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" 

  K príjemne stráveným chvíľam prispeli i detičky z našej materskej školy . 

 

 

 

 

 

 

Jeseň je krásna, jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov zeme, ktorú zušľachtili pracovité ruky človeka. Lesy sú oblečené do teplých zlatých farieb, v diaľke sa modrejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté . Strieborné nitky babieho leta splietajú lúče skúpeho slnka. Nech táto krása jesene naplní vaše srdcia a hlavne teraz, keď nám mesiac október pripomína skutočnosť, že je mesiacom úcty k starším . 

 

P3090030Dňa 9. marca 2018 občianské združenie JDS Hrašné malo na Hodulovom Vrchu, v objekte bývalej školy posedenie dôchodcov. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 47 členov a 4 hostia, spolu 51 osôb.

Opekačka dôchodcoviaDochodcovia 1

 

 

 

 

 

 

Základná organizácia - Jednota dôchodcov Hrašné
Jednota dôchodcov v našej obci vznikla 8.7.2007. O vznik tejto organizácie sa pričinil najmä bývalý starosta obce p. Peter Hučko, tiež niekoľkí ochotní nadšenci s predsavzatím urobiť v obci niečo najviac. Hoci sme obec malá, aj tak bolo treba, aby v obci vzniklo niečo, alebo niekto, kto bude starších občanov viesť, podnecovať k stretnutiam, pomáhať im a tak zmierňovať ich častý pocit nepotrebnosti a samoty. Chceli sme, aby sa naučili tráviť čas aj spolu medzi seberovnými priamo v obci. Aby sa spolu porozprávali, potešili, ba i posťažovali, aby žili s myšlienkou, že dobrá nálada a úsmev utužuje zdravie a predlžuje život.

Na zakladajúcej schôdzi sa prihlásilo 72 členov do našej Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Hrašné.