Úradná tabuľa

 Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien

zvolávam  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Hrašné vo funkčnom období 2018 -2022

ktoré sa bude konať dňa  9. júna 2021 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu

pdfZápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  dňa 7. decembra 2018 o 18,00 hod v kultúrnom dome106.64 KB

pdfZápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  12. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu 97.76 KB

pdfZápisnica z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  9. januára 2019 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu 105.90 KB

pdfZápisnica zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. februára 2019 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu 100.55 KB

pdfZápisnica z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. marca 2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu95.29 KB 

pdfZápisnica zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. apríla 2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu141.92 KB

pdfZápisnica zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. mája 2019 o 17.00 hod. v zasadačke  obecného úradu 96.58 KB

pdfZápisnica z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu42.05 KB

pdfZápisnica z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.septembra .2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu69.64 KB

pdfZápisnica z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. októbra 2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu10.12 KB

pdfZápisnica z náhradného desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. októbra 2019 o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu70.50 KB

pdfZápisnica z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. novembra 2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu 95.63 KB

pdfZápisnica z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 13. decembra 2019 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu69.74 KB