Odborný lesný hospodár  Spoločné lesy Hrašné- Kostolné s.r.o.
Roman Petrgalovič    mobil :  0918 707 905