Počet obyvateľov celkom k 31.12.2020: 483 z toho dospelých : 429, detí do 15 rokov : 54

Priemerný vek : 46,25 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2019 :

Deti do 15 rokov:

  • dievčatá 31
  • chlapci 23
  • Spolu : 54

Mládež od 15 do 18 rokov :

  • dievčatá 9
  • chlapci 3
  • Spolu: 12

Dospelí:

  • ženy 204
  • muži 213
  • Spolu: 417