Počet obyvateľov celkom k 31.12.2016: 474 z toho dospelých : 427, detí : 47

Priemerný vek : 47,20 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2017 :

Deti do 15 rokov:

  • dievčatá 30
  • chlapci 16
  • Spolu : 46

Mládež od 15 do 18 rokov :

  • dievčatá 4
  • chlapci 4
  • Spolu: 8

Dospelí:

  • ženy 198
  • muži 222
  • Spolu: 420