Počet obyvateľov celkom k 31.12.2023: 471 z toho dospelých : 409, detí do 15 rokov : 62

Priemerný vek : 47,32 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2023 :

Deti do 15 rokov:

  • dievčatá 31
  • chlapci 20
  • Spolu : 51

Mládež od 15 do 18 rokov :

  • dievčatá 7
  • chlapci 4
  • Spolu: 11

Dospelí:

  • ženy 200
  • muži 209
  • Spolu: 409