Počet obyvateľov celkom k 31.12.2021: 479 z toho dospelých : 427, detí do 15 rokov : 52

Priemerný vek : 46,81 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2021 :

Deti do 15 rokov:

  • dievčatá 31
  • chlapci 21
  • Spolu : 52

Mládež od 15 do 18 rokov :

  • dievčatá 10
  • chlapci 3
  • Spolu: 13

Dospelí:

  • ženy 200
  • muži 214
  • Spolu: 414