Podujatia

Starosta obce Hrašné
                                                                              V Hrašnom dňa 7.8.2020
                                       P O Z V Á N K A

Starosta obce Mgr. Pavel Hučko pozýva občanov na verejné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta 2020 o 17.00 hod v sále kultúrneho domu .