Zápis oprávnených voličov do špeciálnych volebných zoznamov


Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je
• osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
• osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
• Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.
• Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (MVK) obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
• Volič týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre spojené voľby podľa miesta trvalého pobytu voliča.
Kontakt na zapisovateľa MVK: 0918 590 651.