Dňa 22. augusta 2017 boli v obci Hrašné odobraté vzorky pitnej vody z Vodojemu Hrašné, z kancelárie OcU umyladlo a z hydrantu Hrašné .

pdfRozbor pitnej vody v našej obci210.96 KB