V dňoch 18. júla 2018 až 20. júla 2018 prebehlo preberanie stavby "Stavebné úpravy na kultúrnom dome"   

V kultúrnom dome ešte momentálne prebieha výmena javiska v sále kultúrneho domu .   

Kultúrny dom bude opätovne v prevádzke od 15. septembra 2018

  P7200266 1P7200273 1P7200264

P7200274