Starosta obce: Mgr. Pavel Hučko

Zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018

Mobil: 0905 343 395

Pevná linka: 032/7790322