Na odbernom mieste Hrašné dňa 8. 11.2020  : 

Celkovo počet testovaných osôb :  291

Počet negatívnych                          290
Počet pozitívnych                               1 ( z obce Rudník )
Percento pozitívnych .................... 0,34 %

Počet testovaných osôb bydliskom v obci Hrašné                                      232

Počet testovaných osôb s bydliskom v okrese Myjava ( okrem Hrašného )   9

Počet testovaných osôb s bydliskom mimo okres Myjava                            50

Počet pozitívnych obyvateľov z Hrašného ............ 0 .........percento pozitívnych 0,00%

Úhrada  723,90€

 

 

 Počet testovaných obyvateľov z obce Hrašné dňa 1.11.2020

Celkový počet testovaných :  267

Počet negatívnych                 267

Počet pozitívnych                      0

Úhrada 562,55€.