Krízový štáb obce

Na odbernom mieste Hrašné dňa 8. 11.2020  : 

Celkovo počet testovaných osôb :  291

Počet negatívnych                          290
Počet pozitívnych                               1 ( z obce Rudník )
Percento pozitívnych .................... 0,34 %

Počet testovaných osôb bydliskom v obci Hrašné                                      232

Počet testovaných osôb s bydliskom v okrese Myjava ( okrem Hrašného )   9

Počet testovaných osôb s bydliskom mimo okres Myjava                            50

Počet pozitívnych obyvateľov z Hrašného ............ 0 .........percento pozitívnych 0,00%

Úhrada  723,90€

 

 

 Počet testovaných obyvateľov z obce Hrašné dňa 1.11.2020

Celkový počet testovaných :  267

Počet negatívnych                 267

Počet pozitívnych                      0

Úhrada 562,55€.

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ MYJAVSKÉHO REGIÓNU
Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
IČO: 35593032

 

V Myjave dňa 4.novembra 2020

 

otvorený list

Požiadavky Združenia miest a obcí myjavského regiónu k 2. kolu celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“