ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ MYJAVSKÉHO REGIÓNU
Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
IČO: 35593032

 

V Myjave dňa 4.novembra 2020

 

otvorený list

Požiadavky Združenia miest a obcí myjavského regiónu k 2. kolu celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

 

Združenie miest a obcí myjavského regiónu pred 2.kolom celoštátneho testovania na svojom pracovnom stretnutí dňa 4.11.2020 prerokovalo a zhodnotilo 1. kolo celoplošného testovania a žiada:
- Armádu SR a Policajný zbor SR, aby boli na jednotlivé odberné miesta pridelení tí istí príslušníci armády a policajného zboru,

- aby už v piatok 6.11.2020 bol dodaný všetok potrebný materiál, testy a certifikáty v potrebnom množstve, testy a certifikáty žiadame dodať minimálne s 10 % navýšením,

- možnosť súbežne evidovať, resp. kopírovať zoznamy testovaných osôb (niektoré osoby s pozitívnym výsledkom testu boli videné pohybovať sa vonku a bez kópií zoznamov sme ich nedokázali identifikovať),

- úpravu času testovania (bez úpravy odmeny pre testovací tím, nakoľko zmena času testovania neovplyvní počet testovaných osôb) nasledovne:

• v sobotu od 7,00 hod. – 20,00 hod., v nedeľu od 7,00 hod. – 16,00 hod. pri dvojdňovom testovaní,

• od 7,00 hod – 20,00 hod. pri jednodňovom testovaní

 

- pretestovať všetkých pozitívnych občanov následne PCR testami,

- vyplatenie odmien zdravotníckym pracovníkom v termíne do 15.12.2020,

- preplatenie všetkých nákladov, ktoré vznikli samosprávam,

 

 

Marcela Pavesková
predsedníčka ZMO myjavského regiónu