SAM 0256

Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti, pripravte sa deti!
Iba farba zelená, voľnú cestu znamená.

SAM 0262SAM 0264SAM 0266SAM 0281