Materská škola

datelinkaCharakteristika

Materská škola Hrašné je škola rodinného typu, situovaná v centre Obce Hrašné. Zriaďovateľom je Obec Hrašné. Zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí od 3 – 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a to počas celého dňa. V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i poldenného pobytu detí v materskej škole.
Materská škola je jednotriedna - čiže vekovo zmiešaná materská škola. Život detí v takejto zmiešanej skupine je pre deti prirodzený a dynamický tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodé situácie. Súrodenci majú možnosť navštevovať materskú školu spoločne, čo utužuje ich vzájomné vzťahy. Nové deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne akceptovanými pravidlami a hodnotami, čo im do určitej miery uľahčuje obdobie adaptácie a zvyšuje pocit bezpečia.
Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.
VLASTNÉ ZAMERANIE

Vzhľadom k tomu, že sme „dedinská“ materská škola, naše zameranie sa uberá smerom k prírode. Počas pobytu vonku si deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode, uvedomujú si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Prebúdza sa u detí environmentálne cítenie. Na základe pozorovania a praktických skúseností deti poznávajú význam svetla, tepla, vzduchu a vody pre život zvierat a rastlín, poznávajú význam rastlín a živočíchov pre život človeka. Vychádzkami do blízkeho lesa deti objavujú rastlinstvo a živočíšstvo lesa a utvárajú si konkrétne predstavy v procese zmien vzhľadom na ročné obdobie.
Pre účely vzdelávacích, pohybových, športových a relaxačných aktivít tiež využívame i školský dvor, z ktorého je pekný pohľad na blízky les. Zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a prežívania prírody. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností a hier pre deti, je vybavený preliezkami, kĺzačkami, húpačkami, malým záhradným altánkom a pieskoviskom. Slúži i ako dopravné ihrisko, keďže je vybavený i dopravnými značkami.

Zameraním našej materskej školy je i výchova k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Plníme ho cez projekt „Školské mlieko“ “( európsky program podpory spotreby mlieka v školách), a „Školské ovocie“( európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách), a ktorých zásady sprostredkúvame deťom cez vzdelávacie aktivity v priebehu celého školského roka.
Našim cieľom je poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovanie okolitého sveta.

PREVÁDZKA
 Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 hod do 16,00 hod.
 Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hodiny / neskorší príchod treba vopred dohodnúť /.
 Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy je potrebné vykonať deň vopred osobne alebo telefonicky na číslo 032 / 7790327, najneskôr však do 8:00 hod príslušného dňa.

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

  • Bc. Hučková Monika – riaditeľka
    /konzultačné hodiny-individuálne, podľa potreby a dohody so zákonným zástupcom /
  • Ing. Dugová Miroslava - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

  •  Kubičková Lenka - kuchárka 
  • Hrašná Edita – upratovačka, školníčka

SAM 0127

MÁJ – strom ako symbol života a lásky

SAM 0029

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, už dievčence plačú, že sa nevyskáču.“

SAM 9652

„Celý kraj sťa striebro svieti, príď Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v škôločke ťa čakáme.“

122141285 657525608074536 3584807346223670806 n

„Papierová hlava a z mašličiek chvost, pod oblohou lieta deťom pre radosť.“

 

SAM 9471

„Už sme v lese, sú tu stromy, jeden tu a tu druhý. Vietor kníše vetvami, vtáčik letí nad nami. Skáče malý zajko v lese, veverička orech nesie, medvedík sa prevaľuje, ku spánku sa pripravuje.“

SAM 9282

 

Od Fašiangov Turice do Veľkého piatku, daj sa dievča pomaľovať, budeš mať pamiatku.

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.

SAM 9210Kŕmenie lesných zvierat
I napriek tomu, že nás Pani Zima neobdarila snehovou prikrývkou, rozhodli sme sa i tento rok potešiť a nakŕmiť lesné zvieratká a vtáčiky. Do lesa sme prichádzali s taškou plnou potravy a odchádzali s dobrým pocitom, že sme nenechali zvieratká hladovať.

SAM 9154

Mikuláš

Milý dedko Mikuláš, veľkú vďaku od nás máš. Za balíčky čos nám dal, veľa lásky v škôlke prial. Šťastnú cestu želáme, o rok znova čakáme, že k nám zase rád prídeš, keď celý svet obídeš.