Chlieb náš každodenný (Milan Rúfus)

SAM 0287

 

Chlieb krájať... To je nie len tak.

Chlieb nepriletí ako vták, jak cudzí holub do dvora.                       

Na chlebík musíš poorať. A hodný svojho chleba žiť. Chlebík si treba zaslúžiť.

Pluh tlačiť ako ťažký vlak, Chlieb krájať - to nie je len tak.                                                               

Poznáš raz, čo to znamená. Môj milý, chlieb je odmena.

Preto sa modli a ja tiež: chlieb náš každodenný daj nám dnes.

 SAM 0295SAM 0298SAM 0299SAM 0315