docxSkríningové testovanie v obci COVID-1967.83 KB

Výsledky : 

Počet odobratých skriningových vzoriek : 243

Negatívny výsledok :  243 

Pozitívny výsledok :  0

Úhrada 1215€.