pdfVerejná vyhláška na odstraňovanie a okliesňovanie stromov 301.02 KB

Vyvesené dňa 15.11.2017

Zvesené dňa 2.12.2017

 

pdfVerejná vyhláška Rozhodnutie pozemkových úprav k.ú. Hrašné1.33 MB

Vyvesené dňa 14.10.2020

Zvesené dňa 2.11.2020