pdfVerejná vyhláška Rozhodnutie pozemkových úprav k.ú. Hrašné1.33 MB

Vyvesené dňa 14.10.2020

Zvesené dňa 2.11.2020