SAM 9471

„Už sme v lese, sú tu stromy, jeden tu a tu druhý. Vietor kníše vetvami, vtáčik letí nad nami. Skáče malý zajko v lese, veverička orech nesie, medvedík sa prevaľuje, ku spánku sa pripravuje.“

SAM 9515SAM 9527SAM 9563SAM 9579SAM 9570