DSC07543 kópiaDňa 8. marca 2019 členovia Jednoty dôchodcov v Hrašnom sa zišli v Kultúrnom dome, aby spoločne oslávili sviatok žien.

 

Zišlo sa tu 46 členov JDS a hostia v počte 13 osôb. Stretnutie zahájil tajomník organizácie p. Bohuslav Hučko. Prítomné ženy pozdravil a zároveň a kvetom si úctil prítomné ženy starosta obce p. Mgr. P. Hučko. Predsedníčka v krátkosti tiež pozdravila ženy, oboznámila prítomných s akciami a programom na nastávajúce obdobie. Báseň o matke zarecitovala p. Adamcová, piesne o matke zahrala a zaspievala p. M. Kozáková. O občerstvenie – obed sa postarali dôchodkyne na čele s p. Betkou Biesovou. O kávičku, čaj, zákusky sa postarali všetky prítomné ženy. Na koniec programu vystúpila tanečná skupina z Myjavy pod názvom“ Tancujeme pre radosť“. Súčasťou akcie bola aj výstava ručných prác našich žien.

DSC07548 kópiaDSC07553 kópiaDSC07555 kópiaDSC07563 kópia