Opekačka dôchodcoviaDochodcovia 1

 

 

 

 

 

 

Základná organizácia - Jednota dôchodcov Hrašné
Jednota dôchodcov v našej obci vznikla 8.7.2007. O vznik tejto organizácie sa pričinil najmä bývalý starosta obce p. Peter Hučko, tiež niekoľkí ochotní nadšenci s predsavzatím urobiť v obci niečo najviac. Hoci sme obec malá, aj tak bolo treba, aby v obci vzniklo niečo, alebo niekto, kto bude starších občanov viesť, podnecovať k stretnutiam, pomáhať im a tak zmierňovať ich častý pocit nepotrebnosti a samoty. Chceli sme, aby sa naučili tráviť čas aj spolu medzi seberovnými priamo v obci. Aby sa spolu porozprávali, potešili, ba i posťažovali, aby žili s myšlienkou, že dobrá nálada a úsmev utužuje zdravie a predlžuje život.

Na zakladajúcej schôdzi sa prihlásilo 72 členov do našej Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Hrašné.

 

Činnosť organizácie sa počas minulého obdobia rozvíjala. Počas minulých rokov sme uskutočnili  viacero úspešných akcií.  V blízkom okolí sme navštívili Múzeum SNR na Myjave, Štefánikovo múzeum na Košariskách, mohylu Bradlo, navštívili sme Gazdovský dvor na Turej Lúke . Bojnice, tie boli ďalšie z akcií, kde sme navštívili aj hrad, ZOO, či kúpalisko Čajka, Jedinečný bol výlet do Vrbového, kde sme navštívili kúriu M. Beňovského, Matúšovo kráľovstvo, či Dražkovičov palác v Čachticiach. Morava – Lednice, Valtice, či Strážnica, Kuželov, Skalica, Čičmany, Rajecká Lesná, Nimnica, Trenčianské Teplice – miesta, na ktoré máme všetci veľmi dobré spomienky.

V kultúrnej oblasti sme boli viackrát na akciách poriadaných v KD S. Dudíka na Myjave, v Čachticiach na jedinečnej akcií „Sami sebe“, tiež sme absolvovali posedenie so spisovateľom A. Balážom.

Športová činnosť – to sú najmä príjemné chvíle strávené na Starej Myjave, táborák na ihrisku v Hrašnom tiež býva veselým stretnutím našich dôchodcov.

Kúpanie  sme absolvovali najmä v termálnych kúpaliskách Vincov les, Podhajská, či Dunajská Streda.

Záhradkár v Trenčíne je iste najviac preferovaná akcia v našej organizácií. Sviatok žien 8. marca a Mikuláš s predvianočnou kapustnicou, tak to sú akcie, kde si robíme aj sami program, aj s pomocou šikovných žien prichystáme patričnú oslavu.

Kúpeľno-rekondičných pobytov v rôznych častiach Slovenska sa doposiaľ rekreovalo 25 našich členov a členiek.

Marônek dôchodcoviaVianoce dochodcovia