Stavebný úsek: Ján Duga

Kancelária Spoločného stavebného úradu je na Mestskom úrade Myjava

  • spoločný stavebný úrad
  • výkazy a štatistika
  • činnosť na úseku územného plánu a stavebného poriadku
  • vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
  • agenda územného plánovania
  • projektová príprava stavieb pre územné stavebné konanie

Telefón: 034 690 72 11