Pozemky, regionálny rozvoj: Mgr. Petra Šimková
Momentálne zastupuje: Jana Kučerová

 • ochrana životného prostredia na území obce
 • pozemková evidencia
 • prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych komunikácií
 • drobné stavby
 • vyhlasovanie v obecnom rozhlase,
 • spracovanie návrhov a pripomienok k VZN
 • príprava podkladov pre projekty
 • vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
 • úlohy na úseku CO
 • evidencia podnikateľov, živnostníkov a podnikateľských prevádzok
 • záväzné stanoviská k všetkým investíciám fyzických a právnických osôb

Telefón: 032 779 03 22