Personálna a mzdová agenda: Elena Malková

Vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd:

  • štvrťročné výkazy o práci
  • spracovanie miezd
  • mzdové listy pracovníkov

Telefón: 032 779 03 22