Voľby

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych volebných zoznamov

Spojené voľby sa blížia. Ako v nich správne hlasovať?
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce 168.83 KB

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva 258.00 KB

xlsxReport_AF615A_2022-09-07_145739_7105995540961004.xlsx starosta obce11.93 KB

xlsxReport_AF615A_2022-09-08_083113_7169316474450352.xlsx obecné zastupiteľstvo12.47 KB

pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 286.26 KB

pdfOznámenie k voľbám do orgánov samosprávy obce volebné obvody a počet  poslancov OcZ182.12 KB

docMenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie 25.50 KB mobil: 0918 590 651, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pdfDoručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka MVK129.96 KB

pdfZverejnenie počtu obyvateľov obce132.11 KB

pdfVolebný okrsok a volebná miestnosť 164.14 KB

Obec Hrašné zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie nasledovne :

E-mailová adresa : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.