pdfVýsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 10 novembra 2018 - zápisnica78.59 KB

Obecné zastupiteľstvo podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určuje a zverejňuje počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť 

nasledovne : 

Počet volebných obvodov obce Hrašné : 1 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva : 5 

ďalej zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne : 

Počet obyvateľov obce : 480 

  V Hrašnom 13. augusta 2018 

 

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Starosta obce v zmysle ustanovenia § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  m e n u j e  do funkcie zapisovateľa MVK

pani Elenu Malkovú, bytom Hrašné 8, tel. 0327790322, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. dňom 23.8.2018 .

V Hrašnom 23. augusta 2018 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov  na starostu obce pdf

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OcZ.pdf

pdfOznámenie o čase a mieste konania volieb26.67 KB