Plamen Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov .

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom  O D V O L Á V A     ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Myjava a Nové Mesto n/V, od 3.9.2018 , 8,00 hod.