Kultúrny domObecný úrad oznamuje , že kultúrny dom je mimo prevádzky do 30. júna 2018 z dôvodu stavebných úprav, ktoré pozostávajú z výmeny podláh , vybudovania nových sociálnych zariadení, vybudovania nových rozvodov vody, novej elektroinštalácie , nových skladovacích priestorov a zníženia stropu v sále kultúrneho domu .