Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu:

  • Predseda: Bc. Lenka Fábry Bunčiaková
  • Členovia: Monika Hučková, Martin Mateják

Komisia bytová, výstavby a rozvoja obce:

  • Predseda: Mgr. Lucia Balážová
  • Členovia:  Jaroslav Barančin, Ing. Miroslava Jurášová

     Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, Martin Mateják

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

  • Predseda:  Martin Mateják 
  • Člen:  Ing. Miroslava Jurášová, Jaroslav Barančin