Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a športu:

  • Predseda: Bc. Lenka Fábry Bunčiaková
  • Členovia: Monika Hučková, Martin Mateják

Komisia bytová, výstavby a rozvoja obce:

  • Predseda: Mgr. Lucia Balážová
  • Členovia:  Jaroslav Barančin, Zdenka Jakubcová

     Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, Martin Mateják

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

  • Predseda: Jaroslav Barančin 
  • Člen: Zdenka Jakubcová, Bc. Lenka Fábry Bunčiaková