datelinkaCharakteristika

       

Materská škola Hrašné je škola rodinného typu situovaná v centre obce. Zriaďovateľom je Obec Hrašné. Zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí od 3 – 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a to počas celého dňa. V prípade záujmu rodičov dáva možnosť i poldenného pobytu detí v materskej škole.
Materská škola realizuje predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Ďatelinka“ vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného MŠVVaŠ SR.  „Ďatelinka" - ako už z názvu vyplýva, smerovanie našej materskej školy uberá ku krásam prírody, ich pozorovaniu, objavovaniu, skúmaniu, bádaniu. Využívanie metód - zážitkové učenie, bádanie, experimentovanie, priame pozorovanie, sú tak súčasťou každodenného života detí v našej materskej škole.

 

Vlastné zameranie

Zameranie našej materskej školy sa uberá smerom k prírode. Počas pobytu vonku si deti utvárajú emocionálne bohatý vzťah k prírode, uvedomujú si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne druhy živočíchov. Vychádzkami do blízkeho lesa deti objavujú rastlinstvo a živočíšstvo lesa a utvárajú si konkrétne predstavy v procese zmien vzhľadom na ročné obdobie.
Pre účely vzdelávacích, pohybových, športových a relaxačných aktivít tiež využívame i školský dvor, z ktorého je pekný pohľad na blízky les. Zeleň umožňuje každodennú realizáciu aktivít zameraných na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvoj estetického vnímania a prežívania prírody. Školský dvor poskytuje možnosti rôznorodých činností a hier pre deti, je vybavený preliezkami, kĺzačkami, húpačkami, detským domčekom, malým záhradným altánkom a pieskoviskom.

Zameraním našej materskej školy je i výchova k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie. Plníme ho cez projekt „Školské ovocie“ ( európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách), a ktorých zásady sprostredkúvame deťom cez vzdelávacie aktivity v priebehu celého školského roka.

Ďalším projektom je „Zeleninkové šialenstvo“. Je to celoročný edukačno - zážitkový program zameraný na primárnu prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí. Cieľom tohto preventívneho programu obezity je celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí, v rámci ktorých sa už v rannom detstve aktívne venujú náuke a chutiam jedla, osvojujú si význam slova zdravie a učia sa starostlivosti o vlastné telo, čím ich vedieme k sebaúcte a k zdravému životnému štýlu.

Prevádzka
v Prevádzka materskej školy je v čase od 6.30 hod do 16.00 hod.
v Príchod detí do materskej školy je do 8:00 hod. Neskorší príchod treba vopred dohodnúť.
v Nahlasovanie alebo odhlasovanie zo stravy je potrebné vykonať osobne alebo telefonicky na číslo 032 / 7790327, najneskôr do 7:00 hod príslušného dňa.

 

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci:

  • Hučková Monika – riaditeľka
    /konzultačné hodiny-individuálne, podľa potreby a dohody so zákonným zástupcom /
  • Ing. Dugová Miroslava - učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

  • Kubíčková Lenka - kuchárka 
  • Hrašná Edita – upratovačka, školníčka
 

pdfSplnomocnenie130.91 KB

pdfTERMÍN na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ96.47 KB