SAM 8485 Začiatkom júna sme navštívili hasičskú stanicu v Myjave, kde nás srdečne privítal pán veliteľ mjr. Ing. Ján Hanzlíček.


Spolu s kolegami nás oboznámil s náplňou práce hasičov, oboznámil s vnútornými priestormi stanice - od miestnosti, v ktorej prijímajú hovory, až po garáže. Predstavili nám špeciálny hasičský odev, helmu, kyslíkovú bombu, špeciálny ohňovzdorný skafander a tiež hasiaci prístroj. Ukázali nám i dopravné prostriedky, ktoré využívajú hasiči v prípade zásahu. To bolo radosti, keď si deti mohli sadnúť do pripravených zásahových vozidiel. Napokon sme sa presunuli na dvor, kde sme si vyskúšali striekanie vody z hadice, čo nás napokon v tomto horúcom dni i príjemne osviežilo. Ďakujeme hasičom, že nám umožnili navštíviť ich a želáme im do budúcnosti čo najmenej výjazdov a zásahov.

SAM 8510SAM 8517SAM 8491SAM 8577