SAM 8377V mesiaci máj sme do našej materskej školy pozvali milé tety zo spoločnosti Lesotur Stará Turá.


Táto návšteva bola zameraná na lesnú pedagogiku, čo je vlastne environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese, na objavovanie prírodných tajomstiev a to prostredníctvom aktivít, hier a zážitkov. V blízkom lese na deti čakali zábavné a tvorivé aktivity – vyfarbiť obrázok bez použitia farieb, vytvoriť si medailu z prírodnín, poznávať okolité stromy a mnohé iné. Aktivity sa vydarili a deti si doobedie užili tak, ako sa patrí. Touto cestou ďakujeme pani Ing. Monike Hluchej a jej šikovnej kolegyni a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

SAM 8381SAM 8390SAM 8419SAM 8428