SAM 8297 Nakoľko apríl je mesiac pre lesy, téme LES sme sa v našej škôlke venovali s patričnou úctou a vážnosťou.


Učili sme sa vnímať prírodu, ktorá nás obklopuje, všetkými zmyslami. U detí sme rozvíjali pocit spolupatričnosti s ňou a nutnosť jej ochrany. Preto sme sa v jeden deň rozhodli, že namiesto slov, sa aktívne pričiníme o to, aby sme sa v lese cítili príjemne a dobre nielen my, ale i zvieratká a vtáčiky. Čiže nie rečami, ale skutkami. A výsledok? Plné vrece odpadu! Len nevieme, či je to chvála našej usilovnosti, alebo smutná skutočnosť, dokazujúca ľahostajnosť niektorých ľudí voči prírode ...

SAM 8294SAM 8296SAM 8298SAM 8304