SAM 8235 V rámci mesiaca marec – „Mesiac knihy“ sme navštívili Mestskú knižnicu v Myjave


Na deti už netrpezlivo čakala pani knihovníčka, ktorá s deťmi viedla rozhovor o knihách, o ich autoroch, ilustrátoroch a o tom, ako sa o knihy treba starať, ako s nimi narábať. Predstavila im rôzne dostupné detské žánre – od leporela až po encyklopédie. V závere exkurzie sme navštívili kníhkupectvo, kde sme zakúpili do materskej školy peknú knižku. Deti tak mali možnosť porovnať a zistiť, aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Táto návšteva napomohla k obohateniu poznania detí o knihách.

SAM 8238SAM 8239SAM 8244SAM 8245