SAM 7835V spolupráci s Červeným krížom Senica sme mesiaci november v našej škôlke zorganizovali dopoludnie s názvom Dorotka a jej priatelia.

Dorotka je dievčatko – macík, ktorá bola zranená a deti pod vedením inštruktorky sa učili jej poskytovať prvú pomoc, privolať rýchlu lekársku pomoc a ošetriť drobné zranenia. Našim cieľom bolo, aby deti už v takomto predškolskom veku mali vedomosti, akým spôsobom v prípade potreby, môžu pomôcť iným. Deti mali veľkú radosť, keď mohli macíka Dorotku ošetrovať a obväzovať jej rany. Veríme, že spolupráca s červeným krížom nebola posledná a budeme radi ak ich opäť privítame v našej škôlke.

SAM 7829SAM 7818SAM 7833