SAM 7812V rámci témy týždňa Zúbky ako perličky našu materskú školu navštívila pani Mgr. Zacharová, ktorá v úvode deťom rozpovedala príbeh o zúbkoch o ktoré sa nik nestaral a tak ich navštívil zubný kaz – zubožrút.

Pod jej vedením si deti osvojovali správny postup čistenia zúbkov. Celý tento týždeň sa niesol v duchu starostlivosti o zúbky, deti sa dozvedeli, prečo a ako je potrebné sa o svoje zúbky starať, čo všetko im prospieva i naopak škodí a kedy treba navštíviť zubného lekára. Našim cieľom bolo hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov, a tým prispieť k vytvoreniu návykov starostlivosti na celý život.

SAM 7766SAM 7771SAM 7782