Obec Hrašné je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec  Hrašné

Sídlo: Hrašné 3, 916 14 Hrašné

IČO: 311634

DIČ: 2021091556

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

  • Elektronické aukcie
  • Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
  • Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
  • Informácie podľa § 44 zákona
  • Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
  • Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum / termín zadania zákazky (uzavretia zmluvy)

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, č. tel.: , e-mail *

Poznámka

 1.  14.06.2017 Rekonštrukcia strechy
na Kultúrnom dome
v obci Hrašné
 28. 04. 2017 Vladimír Černák – VEA
Lipová 370/4
916 14 Stará Turá             e-mail: vladimir.cernak.vea@gmail.com
IČO: 34548971                                     Mobil: 0910535360
 pdfstiahnúť120.85 KB
 2.  20.10.2017 Výmena okien a dverí
na Kultúrnom dome
v obci Hrašné
 16.08.2017

MN rekonštrukcie, s.r.o
Hrašné 24, 916 14 Hrané

IČO: 50348612                                     Mobil: 0904653785

 pdfstiahnut141.00 KB
 3.  10.4.2018  Stavebné úpravy na kultúrnom dome v obci Hrašné  30.1.2018

STAS s.r.o  Brezovská 459/7                              907 01 Myjava

IČO : 36298891           e-mail :             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.034/6212152

Fax. 034/6213301

pdf stiahnut185.34 KB
 4.  27.9.2018  Krbové kachle do kultúrneho domu  4.10.2018

 Pavol Ferianec FEPA Brezovská 448/20         907 01 Myjava

IČO : 11873299   e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mobil: 0911752844

 pdfstiahnut185.09 KB
 5.  3.9.2019  Zateplenie a vyhotovenie novej fasády kultúrneho domu  23.9.2019

 PMGSTAV SK, s.r.o , Tichá 1190/4,                    010 01 Žilina

IČO : 44756518   e-mail.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/5980609 , 0915914060

 pdfstiahnut161.04 KB
 6.  5.3.2020  Stavebné úpravy - hasičská zbrojnica Hrašné  4.5.2020

 Štefan Vachula , STAS s.r.o , Brezovská 459/7   907 01 Myjava

IČO : 36298891   e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 0905537332

 pdfstiahnut48.63 KB
 7.  10.5.2021  Vypracovanie projektovej dokumentácie zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Materskej škôlky v obci Hrašné   19.5.2021

 Ing. arch. Robert Kimle, archLine s.r.o, Slnečná 25,

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 46874607  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mobil: 0908217913

 
 8.  22.12.2023  Kancelárske unimobunky - kontajnery pre obec Hrašné  9.1.2024 JUDr. Lukáš Zvala,  BAUGRUP s.r.o, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov , IČO : 46129375 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Mobil: 0905542568   pdfstiahnut334.40 KB

*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky