Opatrovateľka : Zdenka Pražienková

Vykonáva pomoc pri nasledovných úkonoch :

Donáška obedov do domácnosti

Úkony sebaobsluhy

Úkony starostlivosti o domácnosť

uvedené v prílohe č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení

Kontakt : 032 779 03 22

Opatrovateľka : Zdenka Pražienková