dhz hrasne mDňa 5.8.2017 sa v areáli ihriska v našej obci konalo ôsme kolo 6. Ročníka IKHL - Hrašné. Zároveň to bola súťaž o pohár starostu obce. Do súťaže sa zapojilo 22 družstiev (14 mužských a 8 ženských) zo štyroch okresov. Víťazi muži DHZ Drgoňova Dolina a ženy DHZ Rudník. DHZ Hrašné muži sa umiestnili na 12 mieste a DHZ ženy sa umiestnili na 7 mieste.