Oznamujeme Vám, že PHSR na roky 2024 až 2030 obce Vaďovce sa nachádza v kancelárii obecného úradu Hrašné . 

Oznamujeme Vám, že PHSR na roky 2024 až 2030 s výhľadom do roku 2040 obce Rudník sa nachádza aj v kancelárii obecného úradu Hrašné 

Uvedené dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu počas pracovnej doby 14 dní od jeho doručenia .